Парламентът реши да може да се провежда парламентарен контрол, без да има кворум в пленарната зала. Без достатъчно депутатите няма да могат да се гласуват и приемат актове, решиха още народните представители.

Според приетите текстове председателят на парламента прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. В случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието не по-къно от един час, ако при новата проверка е налице необходимият брой депутатите в залата.

При разискванията на този текст Патриотичният фронт предложи в началото на всяко пленарно заседание да звучи националният химн в залата, но идеята не беше приета.