Управляващите очакват 66 млн. лева да постъпят догодина от данък “лихва”. Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов в началото на съвместното заседание на икономическата и на бюджетната комисии в парламента, на което се разглежда проектът за бюджет догодина.

Въпреки че намалението на данъка бе върху лихвите по срочните депозити от десет на сто на 8 на сто бе прието, след като бе изработен проектът за бюджета, Чобанов е заложил “по-консервативни” приходи от този данък.

Финансовият министър допълни, че е “имал известни сигнали”, че данъкът ще бъде намален.

В проектозакона за данъка върху доходите на физическите лица финансовото министерство остави 10-процентната ставка върху лихвите от срочните депозити, но депутатите я промениха в парламента.