В опит за по-справедливо плащане за парно от новия отоплителен сезон ще плащаме почти еднакви сметки през летните и зимните месеци. Така се премахват шокиращите суми, които се получаваха в много студени зимни месеци. Такава е идеята на новата наредба за топлоснабдяване, която влиза в сила от 1 юни 2014 г., съобщиха от “Топлофикация София”. Какво ще се случи на практика, предстои да видим.

Нормативният документ дава възможност на всеки да предвиди месечните си разходи за отопление и топла вода. Дава се и право на етажната собственост да избере начина за определяне на размера на сградната инсталация в сметката за парно на абонатите.

 

Отпадат прогнозните дялове за формиране на сумите за отопление и топла вода. Ограничава се и възможността за некоректно заявяване на нулево потребление на топлоенергия, което се отразяваше върху съседите.

 

Всички тези въпроси етажната собственост трябва да ги реши преди новия отоплителен сезон на общо събрание. “Топлофикация София” пък предприема мащабна информационна кампания, а всеки абонат на общинското дружество ще получи в плика със сметката си писмо, свързано с новите промени за формиране на сметката.

 

Премахват се прогнозните дялове

 

Новата Наредба за топлоснабдяване премахва прогнозните дялове. Така от 1 юни 2014 г. месечната сметка за топла вода и парно ще се изчислява на базата на реално отчетеното индивидуално потребление в изравнителната сметка за всеки апартамент.

 

Според утвърдената методика сумата за топла вода ще се смята като последната годишна изравнителна сметка се разделя на 12. Сметките за топла вода за май, които се получават през юни, ще бъдат изготвени по старата Наредба за топлоснабдяване. Сметките за юни, които получаваме през юли, ще бъдат по новата методика. Така през следващите 11 месеца за топла вода ще се плаща приблизително една и съща сума през цялата година.

 

Радикална е промяната по отношение на месечната сметка за отопление. Според новата методика общата енергия за отопление от последната изравнителна сметка се разделя на броя на дните с отопление. За изминалия отоплителен сезон 2013/2014 г. това са 161 дни. Така се получава среднодневният разход за топлинна енергия, който умножаваме по броя на дните с отопление за съответния месец от текущия сезон. Получената стойност се коригира с коефициент, отчитащ климатичния фактор и характера на потребление на сградата. Така се получава новата месечна сметка за отопление. Тя ще бъде приблизително еднаква през зимните месеци, когато има парно, и съответно нулева, когато няма.

 

Според “Топлофикация София” по този начин се избягват пикови стойности за отопление през най-студените зимни месеци, а разходите както за отопление, така и за подгряване на топлата вода стават предвидими за една година напред. Освен това, според “Топлофикация”, промяната в индивидуалното потребление няма да се отразява върху сметките на съседите.

 

Четири варианта за сградната инсталация

 

Новата наредба предвижда четири начина за изчисляване на сградната инсталация в сметката за отопление. Единият е това да става по фиксиран процент сградна инсталация, предложен от фирмата за дялово разпределение. Такава практика съществуваше до 2007 г. като етажната собственост избираше между 10 и 30%, като най-масовият случай беше 15%.

 

След това обаче беше приета формула за изчисляване на сградната инсталация, която беше на основата на измерване на базата на действително инсталираната мощност за отопление в сградата. Тази възможност остава и през новия отоплителен сезон.

 

Другите две възможности са свързани с наемане на правоспособно лице с разрешително за проектиране на вътрешни отоплителни инсталации, което да изчисли или да извърши измерване на количеството енергия, изразходвано в сградната инсталация. Тези два варианта са за сметка на етажната собственост. Това означава, че блокът трябва да плати на наетия експерт. Топлинните счетоводители също могат да се ангажират с тази дейност, като заплащането при тях е според ценоразписите на съответната фирма.

 

Клиентите трябва да уведомят “Топлофикация София” или своя топлинен счетоводител за избрания начин за определяне на разхода за сградна инсталация до началото на новия отоплителен сезон през октомври 2014 г.

 

Ако “Топлофикация” или топлинният счетоводител не бъдат изрично уведомени за новия избор на етажната собственост, се запазва досегашният начин за определяне на сградната инсталация. Клиентите могат да потърсят допълнителна информация и консултация както от кол центъра и от техническите служби на столичната “Топлофикация”, така и от топлинния си счетоводител.

 

Без нулеви сметки

 

Новата Наредба за топлоснабдяване изключва заяваването на нулеви сметки. Трик, който се прилага обикновено от недобросъвестни съседи.

 

Все пак нулево потребление ще може да се заяви, при условие че жилището е необитаемо най-малко 3 месеца. Това обаче трябва да се докаже с подписите на домоуправителя и двама съседи.

 

Освен това по желание на собствениците фирмата за дялово разпределение може да пломбира с холограмен стикер всеки радиатор в сградата като превенция срещу въздействия и неправомерното ползване на топлинна енергия.

 

Всеки апартамент с водомер за топлата вода

 

Новата наредба предвижда също така във всички жилища да има узаконени водомери за топла вода. Ако в отделни апартаменти няма монтиран индивидуален водомер за топла вода, то върху техните сметки ще бъде начислявана разликата между количеството вода, отчетено от общия водомер в сградата и сбора от показанията на индивидуалните водомери. Така неизрядните абонати ще плащат повече.

 

Всички тези мерки, предвидени в новата наредба, имат за цел да гарантират на клиентите пълна прозрачност при изчисляване на сметките за отопление и топла вода и защита от изкривявания вследствие на нерегламентирано ползване на енергия.

 

Новата наредба за топлоснабдяване беше приета от Министерството на икономиката още миналата година, но непосредствено преди началото на отоплителния сезон. Заради липсата на време за разяснителна кампания беше решено да влезе в сила от 1 юни тази година.

 

Наредбата беше приета под натиска на неправителствени и граждански организации, които протестираха през февруари 2013 г. срещу високите сметки за ток и парно.