Наказателната такса за предсрочно погасяване на ипотечен заем след първата година от тегленето отпада от сряда – 23 юли”, след като в сила влизат приетите през април поправки в Закона за потребителския кредит, чиято цел е по-добра защита на потребителите на кредити.

Годишният процент на разходите, който включва лихвата и всички такси по жилищни, потребителски и бързи кредити вече не може да надхвърля пет пъти законовата лихва. Вече банките не може да иска и такси за усвояване и управление на кредитите. Запазва се само таксата за кандидатстване за одобрение за кредит, каквато в момента събират някои банки.

Кредитните институции могат да променят едностранно лихвите, само ако в договора е предвидена възможност за намаляване или увеличаване на разхода по заема.

 

Слага се край и на дребния шрифт в договорите, вече всички текстове в тях трябва да са с еднакъв по размер, вид и формат шрифт.

При ипотечен кредит получателят има два варианта на договор. Ако заемът не може да бъде изплащан, банката се удовлетворява окончателно до размера на обезпечението. Втората възможност е както досега – кредитополучателят носи отговорност с цялото си имущество.