Да се договорят минимални осигурителни прагове, които да важат за регионите със средни доходи, а ставките да се вдигат с 10 процента за регионите с високи доходи и да се намалят с толкова за регионите с ниски доходи. Това е едно от предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България за реформа в определянето на минималните осигурителни доходи по професии, тъй като в сегашния си вид тези прагове са изчерпали своята полезност за изсветляване на икономиката и вече пораждат проблеми.

Според работодателската организация минималните осигурителни доходи трябва да са обвързани с производителността на труда и да осигуряват стабилност за пенсионната система. Експертите смятат също така, че подобна формула може да се заложи и при изчисляването на минималната работна заплата.

Бизнес организацията смята, че при сегашното силно разслоение на трудовия пазар и огромните разлики в заплатите в различните региони на страната, в сегашния вид единните минимални осигурителни доходи стават вредни.

Асоциацията предлага пет варианта за промяна на минималните осигурителни прагове, които са гъвкави и допускат комбинации и ако те се приложат при договарянето на минималните осигуровки за 2015 г. ще доведат до повишаване на праговете между 0.55 на сто и 3.6 процента.

С уговорката, че свободното договаряне на осигурителния доход е най-добрият възможен вариант, отчитащ спецификите на браншовите, от асоциацията посочват, че праговете може да се обвържат с производителността на труда, да се вдигат според нуждите на пенсионната система или да има комбинация между двата подхода. Вариант е и праговете да растат според икономическите прогнози или да се комбинира използването на исторически и прогнозни данни при фиксирането на минималните осигурителни доходи.

Според председателя на асоциацията Васил Велев, в момента определянето на минималните осигурителни прагове има двоен ефект и основната му цел – изсветляването на икономиката, се изкривява, тъй като кара част от фирмите да излизат в сивия сектор заради невъзможността да плащат исканите от тях осигуровки.

Затова и той предлага регионите да бъдат разделени на три според размера на средната работна заплата в тях – на бързо развиващи се, на региони със средни и с ниски доходи. “Договорените прагове да важат за регионите със средни доходи, за тези с високите доходи да се добавят 10%, а за регионите с ниски доходи – да се извадят 10%“, обясни Велев.

“Съвсем логично е социалното министерство да погледне на предложената система като възможност да се изчислява минималната работна заплата“, допълни проф. Стефан Петранов.

“Изобщо е под въпрос дали трябва да има такава. В 7 от 28-те страни в ЕС няма минимална заплата и статистиката сочи, че там безработицата е с 50% по-ниска, отколкото в останалите 21 страни“, заяви Васил Велев. Според него минималната работна заплата също трябва да бъде договаряна или поне да се определя въз основа на данни за икономиката.

Работодателите акцентираха също така, че за промяна на начина за определяне на минималните осигурителни прагове не са необходими промени в законодателството, а само добра вола