Временно отстраненитe от длъжност изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка АД продължават с опитите да ангажират всички възможни държавни институции с въпроса за запазване и съживяване на банката, която, според тях в момента е изкуствено тласкана към затваряне.

В понеделник в писмо до медиите бе съобщено, че шефовете на КТБ са изпратили молба и до председателя на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов.

В съобщението се казва, че “след публикации в медиите за присъствието на посочени поименно служители на ОББ и достъпa им до кредитните досиета в банката, директорите са проверили информацията и тя е потвърдена”.

Специалистите от звеното по проблемни кредити в ОББ Емил Живков Богданов, Десимир Александров Арнаудов, Мариета Николова Никова, Момчил Богданов Ройнев не само са ровили в документи, съдържащи лични данни, служебна и банкова тайна, но са им регистрирани имейл адреси като на служители в КТБ. Уведомени за сезирането на комисията са УС на БНБ, Асоциацията на търговските банки и квесторите в КТБ.

Според изпълнителните директори тези действия попадат в обхвата на забраните за нелоялна конкуренция, регламентирани в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), и с които се засягат законни права и интереси на Корпоративна търговска банка АД и нейните клиенти.

Още по-притеснителен е фактът, че дори в медийните публикации се отбелязва, че това “присъствие случайно съвпада с публикуването в интернет пространството на огромен масив данни за кредитополучатели на Корпоративна търговска банка АД“.

В медиите циркулират множество публикации, съдържащи банкова тайна – списъци на кредитополучатели на КТБ АД, данни за сключени договори, кредити и движения по кредитните експозиции.

До момента отстранените изпълнителни директори са подали множество сигнали и молби за реакции до БНБ и други отговорни институции за нарушения във връзка с разкриване на банкова тайна и нерегламентирано изнасяне на информация в медии. Нито една институция досега не е отговорила или предприела мерки и действия за спиране на тези незаконни действия.

“В случая с осигуряването от страна на квесторите на КТБ АД на достъп на служители на ОББ до всички документи и до цялата информация по отпуснати от КТБ АД кредити и чрез създаване на условия на служителите от конкурентната банка да работят с формираните съгласно чл. 68 от ЗКИ кредитни досиета, е допуснато грубо нарушение на добрите банкови практики, според които всяка банка създава собствен, независим от друга банка екип от служители за обработка на документация, която представлява банкова тайна.” се казва в заявлението за проверка и последващи действия предвидени в закона.