Временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка (КТБ) са подали сигнал до БНБ срещу доскорошния депутат от ДПС Йордан Цонев с искане “да се предприемат необходимите действия за налагане на административно наказание съгласно чл. 152а , ал. 2 от Закона за кредитните институции”. Това се казва в съобщение до медиите, разпространено от името на отстранените шефове на банката.

Сигналът е по повод на интервю от понеделник в сутрешния блок на Нова телевизия на Йордан Цонев.

Според авторите на сигнала “отправените от г-н Цонев множество тежки обвинения срещу КТБ АД и нейния мажоритарен собственик, прeките призиви към вложителите да изтеглят вложенията си, внушаването на тезиси за непоправима криза и възникнали условия за обявяване на КТБ АД в несъстоятелност, безспорно може да предизвикат непоправими последици за кредитната институция”. Това е и техният главен мотив за потърсената от БНБ реакция.

 

Цитираният текст от закона, на който се позовават директорите на банката, гласи следното: (1) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв. (2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено чрез средство за масова информация, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.

“Правните основания и интерес на подалите сигнала към БНБ са отново свързани с факта, че независимо от временната невъзможност за ефективно упражняване на правомощията им, произтичаща от решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор и отстраняване им от длъжност като членове на Надзорния и управителния съвет, сключените от тях договори за управление съгласно Търговския закон не са прекратени, а в тях те са ангажирани с грижата и отговорното си поведение по отношение интереса на КТБ АД.

Поради това не могат да останат пасивни по отношение на процеси и събития, засягащи банката, още повече, такива, представляващи нарушение на законови изисквания”, аргументират още сигнала си отстранените шефове на банката.

“Факт е, че дни преди интервюто на г-н Цонев в БНБ е публикуван доклад на назначените квестори, които упражняват специален надзор върху КТБ АД. Докладът включва констатации и изводи относно състоянието на КТБ АД, в които няма данни за финансова несъстоятелност на КТБ АД и за престъпно нарушаване на банковото законодателство. Направените от квесторите препоръки и предложените действия са в обхвата на оздравителните мерки”, пишат още директорите и припомнят, че “докладът на квесторите е приет от БНБ и предвид доказаната стабилност на КТБ АД не са предприети действия, навлизащи в регулацията на Закона за банковата несъстоятелност”.

В сигнала до БНБ отстранените изпълнителни директори наблягат и на това, че в интервюто си Йордан Цонев обявява, че ще работи за откриване на кредитните досиета на КТБ АД, което съгласно Закона за кредитните институции не е мярка, която се прилага за оздравяване на банка.

“Със своите изказвания в насока да бъде нарушена банковата тайна конкретно за клиентите на КТБ АД, г-н Цонев на практика инкриминира всички кредитополучатели на КТБ АД. (…) Без никакви доказателства и доводи в своя подкрепа, г-н Цонев предизвестява, че КТБ АД ще бъде обявена в несъстоятелност, което е представено в интервюто като сигурен и неотменим факт”, пишат още те.

“Притеснителното е, че изказванията на г-н Цонев са в несъответствие със заеманата от него висока позиция на народен представител и председател на една от най-важните комисии на НС. Г-н Цонев си позволява публично, чрез медиите, да разпространява недостоверна информация за КТБ АД, която отблъсква гражданите и фирмите от нея, заличава с лека ръка нейната полезна същност, която е създавана в продължение на много години, с упорития труд на много служители и с коректността на значителен брой клиенти.”

Реакцията на изпълнителните директори е предизвикана и от многократното позоваване на Цонев на препоръки на Европейската комисия за приемане на специален закон за КТБ АД , които според него са дадени преди един месец на БНБ. Такива препоръки обаче никъде не са публикувани. За тях не се споменава и в прессъобщението на Управителя на БНБ, направено на 11.07.2014 г., в което предложените мерки не са обосновани с указания на ЕК, а като мерки, обсъждани с основните парламентарно представени политически сили.

“Предвид обстоятелството, че само преди около две седмици г-н Цонев беше един от вносителите на проект за изменение на НК, който предвиждаше наказателна отговорност за лица, които внасят паника и смут във вложителите чрез разпространяване на невярна информация за финансовото състояние на банка, би било редно именно вносителят на законопроекта да съзнава най-добре неправомерността на изказванията си и необходимостта от тяхната наказуемост”, се казва още в сигнала до БНБ.