Без въвеждане на семейното подоходно облагане, но с отмяна на облекчението за млади семейства с ипотечен кредит – в такъв вид се появи проектът за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица на сайта на финансовото министерство късно снощи. Вчера за Дарик от ведомството потвърдиха, че се работи по въвеждането на семейно подоходно облагане за семействата с деца, но все още проектът е на чернова и се правят изчисления за фискалния ефект. Идеята е със семейното подоходно облагане да може по-голям кръг от млади семейства да се възползват от облекчението.

Проектозаконът е пуснат за съгласуване, като това не е окончателният му вариант. Дори и да влезе в парламента, промени могат да се правят между двете четения на текстовете в пленарната зала. С друга промяна в проектозакона се изравнява статута на тютюнопроизводителите със земеделските производители.

Предложението за отмяна на данъчното облекчение за млади семейства е свързано с открита процедура по нарушение на европейското право, пише в мотивите на проектозакона. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава – членка на Европейския съюз.

Според финансовото министерство, действащото данъчно облекчение за млади семейства е с изключително спорна правна регламентация по отношение на условията при наличието на които е възможно прилагането му. Условията по облекчението и тяхното доказване пред приходната администрация са обект на многократно оспорване, включително пред Комисията за защита от дискриминация. Предложението е данъчното облекчение за млади семейства да бъде отменено като неефективно, тъй като от една страна създава значителни затруднения на лицата при практическото му прилагане, а от друга страна е с стеснен обхват и се прилага само от ограничен кръг лица (млади семейства). Например за 2012 г. данъчното облекчение е ползвано от 5 473 броя лица.

В проектотекстовете членовете, в които се уреждаше данъчното облекчение за семейства до 35 г. с ипотечен кредит за единственото им жилище, се отменят. На тяхно място обаче не са посочени нови текстове за семейно подоходно облагане, както се очакваше.

Друго предложение за промяна е свързано с приети промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители.