Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” отмени наложените финансови корекции по Водния цикъл на община Раковски. Това стана след повторен одит на процедурите по обществените поръчки, съобщи за Дарик кметът на общината Иван Антонов.

Финансовите корекции бяха в размер на 2 740 000 лв., а целият проект е на стойност около 60 млн. лв. Санкциите бяха наложени преди близо няколко месеца, тъй като Управляващият орган на програмата е намерил нарушения при възлагането на обществените поръчки за фирми изпълнители. „Ние се възползвахме от законовото си право и мотивирано възразихме срещу санкциите. Така се стигна до отмяната им, считано от 5 август”, коментира кметът.

Повторната проверка е направена от две независими институции – Управляващия орган на ОПОС и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”. Констатациите са, че всички процедури са изпълнени законосъобразно и прозрачно, поради което се отменят наложените по-рано финансови санкции.

„Оттук-нататък следва много работа по Водния цикъл, когато ни отпуснат парите по ОПОК. От Коледа насам не сме получили нито лев по проекта и строителите не могат повече да работят със собствени средства. В момента всичко е спряно – и поради липса на пари, и поради лошото време”, добави градоначалникът.