Генералният адвокат на Съюза на ЕС Мелхиор Ватле препоръча на съда да преосмисли и да се откаже от практиката си, според която за брак се приема само съюз между мъж и жена.

Това става ясно от заключението на Ватле по делото, което румънецът Адриан Коман води в родината си, която отказва постоянно пребиваване на съпруга му от САЩ Робърт Хамилтън (на снимката). Становището на генералния адвокат не е задължително за Съда на ЕС, но показва тенденциите в осмислянето на въпроса с еднополовите бракове, който напоследък е особено актуален и в България.

Генералният адвокат подчертава, че държавите членки на ЕС са свободни да разрешават или не еднополовите бракове, но не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на ЕС, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия.

Румънецът Коман и американецът Хамилтън живеели 4 години в САЩ, а през 2010 г. сключили брак в Брюксел. След две години Коман и съпругът му поискали от румънските власти да им издадат необходимите документи, които да позволят на семейството да работи и пребивава постоянно в Румъния. Искането им било основано на Директивата за упражняването на свободата на движение. Тя позволява на всеки съпруг на гражданин на ЕС да се присъедини към него в собствената му страна. Властите в Румъния обаче отказали статут на постоянно пребиваващ на Хамилтън с мотив, че той не може да бъде квалифициран в Румъния като „съпруг“ на гражданин на ЕС, тъй като Румъния не признава еднополовите бракове.

Двамата продължили борбата за признаване и казусът стигнал до Конституционният съд (КС) на Румъния, който бил сезиран с възражение за противоконституционност. КС на Румъния отправил въпрос до Съда на ЕС дали на Хамилтън трябва да се предостави право на постоянно пребиваване в Румъния.

Според генералния адвокат Ватле юридическият проблем не е свързан със законодателството относно брака между лица от един и същ пол, а със свободното движение на гражданите на ЕС. По думите му, държавите членки могат и да не признават еднополовите бракове, но трябва да изпълняват задълженията си във връзка със свободата на движение на гражданите на ЕС. Той констатира, че цитираната директива не съдържа никакво препращане към правото на държавите членки да определят качеството „съпруг“ и затова понятието следва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване навсякъде в ЕС.

В това отношение генералният адвокат подчертава, че според директивата понятието „съпруг/съпруга“ обхваща връзката, основана на брак, като същевременно е неутрално от гледна точка на пола и е независимо от мястото на сключване на брака.

„В този контекст генералният адвокат счита, че с оглед на общото развитие на обществото в държавите — членки на Съюза през последното десетилетие що се отнася до разрешаването на брака между лица от един и същ пол, практиката на Съда, според която „понятието „брак“ съгласно общоприетото в държавите членки определение се отнася до съюз между две лица от различен пол“, вече не може да бъде поддържана“, се казва в съобщение на съда по казуса.

Генералният адвокат отбелязва още, че понятието „съпруг/съпруга“ се свързва със семейния живот, който е защитен и в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Той припомня и решения на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), който е признал, че еднополовите двойки могат да водят „семеен живот“ и трябва да им се предостави възможност да получат юридическо признаване и правна защита. Съдът в Страсбург е приел още, че що се отнася до събирането на семейството, целта, състояща се в защита на традиционното семейство, не може да обоснове провеждането на дискриминация, основана на сексуалната ориентация.

Така генералният адвокат стига и до извода, че понятието „съпруг/съпруга“ по смисъла на директивата обхваща и съпрузите от един и същ пол.

Сходен казус стана обществено известен наскоро и в България, след като Лилия Бабулкова е сключила брак във Великобритания с друга жена, но Столичната община отказа да го признае. Бабулкова поискала от общината бракът ѝ да бъде отразен в личния ѝ регистрационен картон, но получила отказ, защото тя и съпругата ѝ са от един пол. В момента казусът е висящ пред Административен съд София-град.