Съгласно указание на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 1 декември 2013 г. общопрактикуващите лекари би следвало да извършват прекодиране на рецептурните книжки на своите хронично болни пациенти, а те, от своя страна, да ги презаверяват в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или нейните изнесени офиси по общини.

Това съобщават от НЗОК във връзка с наближаването на крайния срок – 31 август 2014 г., за презаверка на рецептурните книжки на хронично болни пациенти с новите четиризначни кодове по международната класификация на болестите (МКБ).

Прекодирането на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове бе необходимо след въвеждане на Международната класификация на болестите от 1 декември м.г.

В националния регистър на рецептурните книжки на страната са регистрирани 2 300 904 рецептурни книжки. Към 7 август 2014 г. от тях вече са презаверени с новите четиризначни кодове 1 312 616 рецептурни книжки на хронично болни пациенти, което е 57%. Само за периода 4 август – 7 август броят на презаверените рецептурни книжки е 42 013 общо за страната.

Не всички заболявания подлежат на презаверка съгласно Наредба 38, вкючваща заболяванията, чието домашно лечение се заплаща от НЗОК, напомня Касата.

Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30 септември 2014 г.