Oмбудсманът Константин Пенчев е сезирал Инспектората на ВСС и правосъдния министър да проверят законосъобразността на действията на привременния синдик на ТВ7 и Нюз7 Панайот Велков, както и образуването на делата срещу медиите.

Пенчев заявява, че е силно обезпокоен от случващото се в двете медии и би могло да се направят заключения за сериозни нарушения в производството по несъстоятелност и образуването на делата.

„Действията на временния синдик създават съмнения, че е възможно да бъдат увредени не само интересите на длъжници и кредитори, но и засягат съществено правата на служителите, като ги лишават от трудовите им възнаграждения“, допълва Пенчев.