В препоръка, изпратена до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция “Главна инспекция на труда”, с копие до министъра на труда и социалната политика, националният омбудсман напомня за множество материали на печатни и електронни медии, чрез които българската общественост в последните дни е свидетел на “безогледно нарушаване на човешки и трудови права на граждани, работещи в мините в Бобов дол“. Това се посочва в съобщение от пресслужбата на омбудсмана.

В репортажите се твърди, че работните заплати не се изплащат регулярно, а част от заплатите на работниците се изплащат във вид на купони за храна, които могат да бъдат използвани само в точно определени магазини, в които рафтовете са празни.

“Така хората са поставени в унизително положение да се редят на опашки в продължение на много часове, за да могат да оползотворят получените от тях купони, като закупуват само ограничените продукти, които им се предоставят”, пише в писмото
си Константин Пенчев. Той допълва: “Като омбудсман – висш конституционен орган, посветен на застъпничеството за правата и свободите на гражданите, съм потресен от изнесената информация за нарушаване на трудови и човешки права на български работници. Миньори, работещи при най-тежките и опасни условия на труд, вместо да получават уважение, са унижавани и им се уронва по недопустим начин личното достойнство”.

Националният омбудсман настоява Изпълнителната агенция “Главна инспекция на труда” да извърши незабавно проверка по случая и предприеме всички необходими действия, които да гарантират правата на работещите в мините в Бобов дол. Той напомня, че редица международни документи, по които Република България е страна, прогласяват зачитането на трудовите права, както и на човешкото достойнство като основно човешко право – всеобщата декларация зa правата нa човека, Международният пакт за икономически, социални и културни права, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта (ревизирана) и др. “Правата на личността, нейното достойнство и сигурност са издигнати във върховен принцип в Конституцията на Република България, трудът се гарантира и защитава от закона” – пише Константин Пенчев.