Националният омбудсман Константин Пенчев е изпратил до Министерството на финансите препоръки, свързани с таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, съобщиха от кабинета му.

Константин Пенчев напомня, че по инициатива на омбудсмана и по предложение на председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание е бил изменен Законът за местните данъци и такси. Изрично е било предвидено таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да не се събира, когато имотът не се ползва през годината и задължените лица са подали декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождение на имота. “Така беше преодоляна съществуващата от години несправедливост при определянето на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване”, пише Константин Пенчев.

При омбудсмана обаче постъпват жалби от граждани, които изразяват своето притеснение, че са получили откази от общински администрации да бъдат освободени от заплащане на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, пише в съобщението.

Мотивът за това бил, че все още от Министерството на финансите не е одобрен образец на декларация по Закона за местните данъци и такси.

Омбудсманът настоява финансовият министър да предприеме необходимите мерки за гарантиране на правата на гражданите.