Общините ще могат да избират между торбички, брой жители и количество вода, и комбиниран подход за изчисляване на такса смет. Това предвижда новата методика, която трябва да влезе в сила от 1 януари 2015 г. Наредбата е разработена от Министерството на финансите, заедно с промените в Закона за местните данъци и такси. Документите са публикувани за публично обсъждане.

Другата новост в закона е, че такса смет става двукомпонентна и ще се състои от такса за битови отпадъци и такса за чистотата на териториите за обществено ползване. В първата влизат дейностите по събиране и извозване на боклука и обработката му в депа или други съоръжения, а в другата такса влиза почистването на обществените места. В съобщенията до данъкоплатците ще с посочват и двата компонента.

Според примерите, дадени от финансовото министерство в проектонаредбата, такса смет ще варира между 48 лв. и 91 лв. на домакинство от 2015 г. Новата методика за определяне на таксата въвежда принципа “замърсителят плаща”, като целта е да се плаща на базата на реално изхвърления отпадък. По този начин финансово се стимулират хората да изхвърлят по-малко боклуци, а общините да намалят разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъка, е посочено в мотивите към законопроекта.

Националното сдружение на общините обаче предупреди, че предлаганата методика ще доведе до драстично поскъпване на таксата за бита, за сметка на фирмите. Освен това забавянето на приемането на промените в закона, ще им попречи да пренастроят системите си по новата методика, твърди местната власт. По тази причина депутати от ГЕРБ внесоха в парламента промени в Закона за местните данъци и такси, с които искат отлагане на поправките с една година. Това предизвика остра реакция на бизнеса, който заплаши с национален протест, ако не се въведе принципът “замърсителят плаща” от 1 януари 2015 г.

Мерене на боклука с торбички

Промените в закона, предложени от финансовото министерство, дават право на общинския съвет да избере коя методика ще приложи за изчисляването на такса смет. Местната власт има право да приложи различни методики в населените места в общината.

Единият вариант предвижда това да става на база реално изхвърлените отпадъци. За целта хората ще трябва да си купуват специални торби от общините. Като пример финансовото министерство е дало план-сметка за чистота от 10 хил. лв.годишно за 500 тона отпадъци. Общината предоставя торби от 30 литра с вместимост 15 кг. Така за изхвърлянето на боклука ще са нужни 33 333 броя торбички, като една ще струва 30 стотинки. Отделно ще се плаща за извозването на торбите. Ако се приеме, че това ще става два пъти седмично или 104 пъти в годината, то таксата ще е 31.20 лв. – извозванията на боклука по броя на торбичките. Тази сума ще се плаща при закупуване на торбичките.

Отделно ще се начислява таксата за чистотата на обществени места. Така, ако одобрената план-сметка е 2000 лв., а ползвателите на услугата са 1000 души, се пада по 2 лв. на човек. За имот с четирима души съответно ще е 8 лв., сочи примера на финансовото министерство.

По брой контейнери

Определяне на такса смет според броя на контейнерите, кофите или кошчетата в един имот е друг вариант, предложен от ведомството на министър Петър Чобанов.

Даден е пример с община с план-сметка от 10 хил. лв. и годишно количество боклук 500 тона, и имот с 2 контейнера от по 120 литра с вместимост 60 кг. При събиране на боклука един път в седмицата, или 52 пъти в годината, такса смет ще е 83.20 лв. Като се добавят и 8 лв. за такса за почистване на обществени места, общо налогът става 91.20 лв. за имот с четирима ползватели.

По брой ползватели или използваната вода

Третият вариант ползва за основа “натурални показатели” – брой ползватели на имота или количеството използвана вода. Даден е пример с разходи по сметоизвозване за 10 хил. лв., по почистване на обществени места – 2000 лв. и брой ползвателите на услугата – 1000 души. Тогава размерът на такса смет се получава 12 лв. годишно на един ползвател – разделя се 12 хиляди лева на 1000 души.

На подобен принцип се определя таксата и на база ползваната вода. Тези варианти обаче могат да се прилагат само по изключение, ако съществуват обективни обстоятелства, които пречат да се ползват другите варианти, пише в проектонаредбата.

Комбиниран метод

При комбинирания метод размерът на таксата се определя на база количество битови отпадъци и брой ползватели на услугата в имота или използвано количество вода. Тогава се взема общата план-сметка, количеството боклук и лицата, заявили ползване на контейнери.

Конкретен пример с изчислена такса не е даден в проектонаредбата.