Отново различни позиции относно промени в закона за основното образование. Според учителите, то трябва да продължава до 8-и клас, младите хора и тези, които все още са в образователен етап, настояват задължителното обучение да бъде до 7-и клас. Това стана ясно от думите на просветния министър Анелия Клисарова, по време на представянето на резултати от интернет допитване, проведено от ведомството в периода 5 – 20 юни, по основни въпроси за нов закон за училищното образование. За разгорещените дебати около идеята за въвеждане на един учебник по предмет, ресорният министър допълни, че философията на предложението не е станала ясна и предстоят повторни обсъждания.

Над 8700 са участниците в анкетата. На първия въпрос от допитването – каква да е продължителността на обучението, близо 40 на сто от анкетираните отговарят, че основното образование трябва да бъде до 8-и клас включително. Същият процент запитани са на мнение, че 7-и клас трябва да бъде краят на основното обучение.

„Затова казвам, че този въпрос трябва да го продължим, като поставяме само 7-и или 8-и клас и вече както се класират. Трябва да кажем, че учителите държат на това да е до 8-и клас. По-младите хора до 29 години са отговорили, че предпочитат до 7-и клас. Те са по-скоро в групата на учещи или продължаващи обучението си”, коментира образователният министър Клисарова.

По повод данните от проучването, Клисарова коментира, че математическите гимназии трябва да имат статута на спортните и художествени училища:

„Защото математиката се смята за талант и ако искаме да развием едно дете и то да се развива в такава математическа насоченост, е късно от 7-и клас да го вземем детето”, допълни тя.

Клисарова допълни, че въпросът за въвеждане на един учебник по предмет не е включван в допитването, тъй като философията на идеята не е станала ясно и предстоят още дебати около темата.

Междувременно стана ясно, че 68,8 процента от участвалите в допитването в интернет заявяват, че учениците от първи до четвърти клас, които не са постигнали необходимите компетентности от учебната програма, трябва да полагат поправителни изпити и да повтарят класа.

На обратното мнение, че учениците от първи до четвърти клас не трябва да имат поправителни изпити и не трябва да повтарят класа, са 31,2 на сто от участвалите в допитването.

Министър Клисарова обясни, че 80 процента от учителите, попълнили анкетата, заявяват, че класът трябва да се повтаря. Родителите до 29-годишна възраст смятат, че няма нужда малките ученици да повтарят, но 61 процента от родителите в активната възраст са на мнение, че трябва да се повтарят класовете. Затова може би трябва да се реши в първи и във втори клас учениците да не повтарят, но в трети и в четвърти клас критериите да са по-строги, за да са вече грамотни децата в четвърти клас, коментира Клисарова.

Според анкетата 47,3 на сто от участниците посочват, че не трябва да има национално външно оценяване в четвърти клас, като 54 процента от учителите не го искат и това ме изненада, каза министър Клисарова. Тя добави, че на обратното мнение са 36,7 на сто.