Депутатите гласуваха, че обратното начисляване на ДДС при сделките със зърно ще влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Председателят на комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев обясни, че зърнопроизводителите са сключили споразумение с Министерски съвет преди два месеца, обратното начисляване на ДДС да влезе в сила от 1 януари 2014 г.

„Ние в комисията се опитахме да го направим от 1 декември 2013 г., те протестираха и ние удовлетворяваме протеста им”, обясни още Цонев.

Той допълни, че промяната се прави чрез преходните и заключителни разпоредби в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, защото няма време да се променя Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.

Зърнопроизводители потвърдиха пред Дарик, че са водени такива разговори и са доволни от направените промени.