Данъкът за моторно превозно средство вече ще бъде обвързан с екологичните стандарти и ще има два вида отстъпки за различните превозни средства, реши правителството, като прие промени в закона за местните данъци и такси. За стандарите Евро 3 и 4 отстъпката ще бъде 30 процента, а за Евро 5 и 6 – 50 процента, съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Промяната влиза в сила от 1-ви януари догодина.
 
С друга промяна в закона се дава възможност на общините от 2015-та година да определят такса смет за физическите лица на базата на изразходваното количество отпадъци, а не на базата на данъчната оценка на имота.

„В момента съществува разпоредба, че таксата битови отпадъци се определя на база количеството отпадъци, но в случаите, когато не може да бъде определено на база на количеството отпадъци, общинският съвет може да избере подходяща база за определяне на таксата”, напомни Петкова.

По думите й това, което се предлага, е от 1 януари 2015 година тази разпоредба да се промени, като базата не може да бъде данъчна оценка, балансова стойност на недвижими имоти или пазарната цена. Идеята е за едногодишен период да може да се разработи подходяща методика и таксата да може да се определя на друга база, но не на база стойността на имота.

Данъчните облекчения за млади семейства вече ще важат и за чуждестранни лица, реши още правителството, като прие промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Допълнителният разход за бюджета ще бъде 3 милиона лева.