Плащанията към бизнеса по проекти от ОП „Околна среда” няма да бъдат спирани. Това заяви финансовият министър Петър Чобанов. До края на годината трябва да бъдат разплатени около 250 млн. лева, но Чобанов не уточни дали парите ще бъдат вземани от бюджета или от друг източник. Финансовият министър увери, че вече са взети мерките, за да се отстранят нередностите, които доведоха до спирането на оперативната програма.

“Мерките бяха взети веднага, след като до нас достигна информация за риска от спиране на плащанията. За съжаление те бяха спрени поради пропуски в предходния период”, каза финансовият министър. Мерките вече се прилагат и се очаква по-бърз резултат и по отношение на плащанията, но ще бъдат посочени и пропуските и както и действията за тяхното отстраняване, каза Чобанов.

Той увери, че диалогът с Европейската комисия продължава.