Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, предвиждащи разпространителите на информация за банките, която може да доведе до паника сред населението, да се наказват със затвор между 2 и 5 години.

Идеята е, когато с разпространяването на такива сведения са причинени значителни вреди на други хора или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието да е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от 5 хил. до 10 хил. лв.

“Банковите системи и банковите регулатори по света и в Европа след кризата от 2007/2008 година извършват симулирани стрес тестове на всяка банка. Симулираният стрес тест е имитация на истинския стрес в истинска обстановка”, напомни председателят на бюджетната комисия в НС Йордан Цонев и допълни: “Въпросната банка, нека я кажем, защото това вече е публичен факт – ПИБ, забележете, издържа стрес тест в реални условия, не симулиран. Да, ние я подкрепихме, но тя не използва нито лев от този инструмент, справи се с реална криминална атака в много тежка ситуация. Тя се справи със собствените си ресурси. Представяте ли си каква ликвидност, каква капиталова адекватност и какви показатели има тази банка, за да издържи реален стрес тест! Но какво щеше да стане, ако ние като държава не бяхме подкрепили с ликвидност? Тя щеше да е затворила в понеделник, уважаеми колеги, и в момента щеше да е в процедура по ликвидация”.

От своя страна Екатерина Заякова от БСП заяви, че в случая се иска да се пристъпи веднага към промяна на Наказателния кодекс въз основа на един прецедент. “Излагайки пред нас вашето становище, цитирате само и единствено този случай с КТБ, което е прецедент. Смятам, че тази промяна е преждевременна, тъй като законодателството се променя, дописва тогава, когато са установени трайни изменения в обществените отношения, които следва да бъдат нормативно уредени”, категорична беше тя.

На първо четене бяха приети и промени, внесени от ГЕРБ, които предвиждат завишаване на санкции за шофьорите, които предизвикват катастрофи. Прелага се наказанието за шофиране с над 1,2 промила алкохол да стане от 1 до 3 г. затвор и глоба от 200 до 1000 лева, докато сега наказанието е само до 1 година затвор. По-тежки санкции са предвидени и за водачите, които шофират след употреба на наркотици, за които сега НК предвижда наказание до 2 г. затвор. От ГЕРБ предлагат санкцията да се завиши на от 1 до 3 г. затвор и глоба от 500 до 1000 лева. Освен това е предвидено и наказание от 1 до 5 години затвор и глоба от 500 до 1500 лева за шофьор, който повторно е заловен да кара след употреба на наркотици.