Осигурителният институт ще изплаща по-бързо болничните. Парите ще получаваме до 5 работни дни от подаването на документите в института. Това ще стане след 1 януари, когато болничните ще се подават по електронен път, информира в петък бТВ.

Идеята е информацията от жълтата хартиена бланка да се подава по електронен път директно от лекарите към НОИ. От 2016 г. електронно ще се подават и документите, които работодателите изготвят към болничния.

Повечето лекари вече са се снабдили с уникални номера на болничните листове, необходими за издаването им в електронен вариант. Ако заради технически причини не успеят своевременно да изпратят болничния в НОИ, ще имат 7 дни да го направят.