С близо 72 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2013 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година.

Разходите през миналата година са за 8.9 млрд. лв., което е 99.2% от планираните.

За миналата година изпълнението на плана на разходите за пенсии е 97.9%. Сумата на изплатените пенсии (без коледните добавки) е 7.73 млрд. лв., икономията е 167 млн. лв. Обяснението за икономията е в продължилото повишение на възрастта и стажа при пенсиониране и през 2013 г., довело до по-малък брой новоотпуснати пенсии спрямо 2012 г. За тази година парламентът обяви замразяване на параметрите за пенсиониране, докато не се направи широка обществена дискусия за стръмността и скоростта на повишение на възрастта и стажа за придобиване на правото на пенсия.

Средномесечният брой на пенсионерите за 2013 г. е 2.196 млн. или с 21 738 пенсионери (1.0%) по-малко спрямо 2012 г.

Средната пенсия за 2013 г. е 293.96 лв. (с включена коледна добавка за 2013 г.)

Повече разходи от планираните са направени при паричните обезщетения за болнични – 39 млн. лв. отгоре, и при обезщетенията за отглеждане на малко дете – близо 14 млн. лв. преразход.

По отношение на обезщетенията за безработица през 2013 г. са отпуснати 352 млн. лв., като е направена икономия от един милион лева.

Към края на 2013 г. приходите за ДОО са 4. 267 млрд. лв., което е 99% изпълнение на плана за годината. Най-голям е делът на парите от осигурителни вноски на работодатели, осигурени и самоосигурявящи се лица, събрани от НАП. По това перо през 2013 г. по сметките на ДОО са постъпили 3.44 млрд. лв.

През 2013 г. са получени допълнителни субсидии от държавния бюджет за покриване недостига от средства в ДОО в размер на 1.8 млрд. лв. Това е с близо 93 млн. лв. (4.9 на сто) по-малко от планираното.