Зам.-министърът на спорта Мая Тодорова съобщи в Плевен, че  на 13 ноември Министерският съвет е гласувал нов проект на Закона за младежта и той вече влиза за разглеждане от Народното събрание. Тя изрази надежда, до края на годината законопроектът да бъде приет. Мая Тодорова обясни някои от акцентите в промените в закона за младежта.

„Едно от нещата, които предстои да се променят е създаването на Националното младежко представителство, както и дефинирането на младежките обекти, свързано с обяснение за това, кои са те и каква трябва да бъде политиката на държавата и общините по отношение на изпълнението на ангажиментите им към младите хора”, каза пред журналисти зам.-министърът.

„Допълваме и нова глава „Доброволчество”, поради липса на закон за доброволчеството в България. В тази връзка, допълненията, които правим по посока на доброволчеството са по-скоро гарантиране на статута на младите доброволци и допълване на националните младежки организации”, посочи още тя.

Мая Тодорова уточни, че Националното младежко представителство е нова глава и то участва в Националния консултативен съвет за закона за младежта, именно с цел обезпечаване на ролята на младите хора на национално ниво.

В закона е дефинирано, какви трябва да са изискванията за Националното младежко представителство и то трябва да има поне 30 младежки организации, които да членуват в него. „Към момента има едно такова младежко представителство с около 35 младежки организации в него”, каза Тодорова и допълни, че тези национални представителства могат да бъдат няколко, за което е важно да отговарят на заложените критерии.

Целта на промените е, младите хора да могат да участват в определянето на политиката за младите в България като се предвижда национално представените младежки организации да участват в Консултативния съвет към Министерството на младежта и спорта.

Зам.-министърът обясни, че обсъжданията на законопроекта са проведени в шест срещи в страната, в които освен младите хора са участвали и представители на областните управи и на общините.

На 13 ноември зам.-министърът на младежта и спорта Мая Тодорова беше в Плевен за дискусия, свързана със знакови проблеми и промени в закона за младежта и политиката на правителството към младите хора.