Проектът за актуализация на държавния бюджет за 2014 г. предвижда риска бюджетният дефицит ще достигне 4% на касова основа, с което ще надхвърли разрешените от ЕС 3% от БВП, поради което се налага и увеличение на дълга с още 4,5 млрд. лв., съобщават от Министерството на финансите.

Дефицитът само по държавния бюджет се очаква да бъде 2.846 млрд. лв., а именно 3.6 % от прогнозния БВП.

В проекта, оповестен от финансовото ведомство, освен актуализацията на държавните пари, се включва и ревизия на бюджета на Здравната каса.

В предвидения нов дълг е включена и възможност за дългово финансиране, с което да се даде заем в размер до 700 млн. лв. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

От министерството поясняват, че част от дълга може да се използва за ликвидна подкрепа на банковата система

в рамките на одобрената вече държавна помощ от Европейската комисията в размер до 2.9 млрд. лв.

„Посочените обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22.5 млрд. лв. (28.4 % от прогнозния БВП)“, се казва в прессъобщението на финансовото министерство.

Актуализираните прогнози за приходите по държавния бюджет предвиждат неизпълнението им да възлезе на 1.061 млрд. лв. (1.3 % от прогнозния БВП). 

Основните данъци, по които приходите се прогнозират да бъдат по-ниски от планираните за 2014 г., са ДДС от внос, акцизи, корпоративни данъци и др.“, посочват от МФ.

В същото време обаче заради непредвидени разходи за основни дейности на няколко ведомства служебният кабинет предлага да се вдигнат парите в графата „структурни и допълнителни фискални мерки“ с 448.5 млн. лв. (0.6 % от прогнозния БВП).

Бюджетната позиция за 2014 г. не може да бъде стабилизирана в краткосрочен план с мерките в приходите и разходите, защото тяхната корекция може да посрещне само частично негативните ефекти върху бюджетния баланс, категорични са от Министерството на финансите.