Новият директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов има намерение по-често да се среща с работодатели. Това той съобщи на първата си пресконференция, като отбеляза, че Агенцията по заетостта трудно работи с представителите на частния бизнес. Асен Ангелов представи приоритетите пред агенцията през следващата година.

Той каза още, че активно ще работи по отношение на международно сътрудничество на Агенцията, както и със социалните партньори, с общинските и с областните управи. Ангелов припомни, че от следващата година агенцията ще разполага със 73 млн. лв. по Националния план за заетостта. Той отбеляза, че ролята на Агенцията по заетостта ще бъде максимално да облекчи административния ред за получаването на средствата и за насочването им към най-нуждаещите – младежи до 29 и до 24 години, хора, на които не им достига осигурителна възраст или стаж, и такива над 50 години. Чрез новата ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще започнем да работим приоритетно с млади хора до 24 години, за които първоначално са предвидени 55 млн. евро, посочи Ангелов.

Той каза, че ангажимент на Агенцията по заетостта е през първите четири месеца от регистрация на тези младежи в бюрата по труда да им се предложат подходящи услуги. От следващата година ще бъдат специално обучени трудови посредници, които ще работят с младежите до 24 години. Те ще им предлагат подходящи услуги, като обучения, завръщане в образователната система, включване в програми за придобиване на опит, обучение и работа при работодател. За целта няма да се наложи наемането на нови хора в агенцията.

В отговор на въпрос Ангелов заяви, че Агенцията по заетостта функционира коректно и правило, макар и не винаги с темповете на частния бизнес. „Да се реализират социални политики с ограничени средства е много трудно. В рамките на модернизацията на агенцията трябва да използваме ограничените средства по-прецизно, като ги насочим към нуждаещите се страни. Това ще наложи промени в административния ред и в информационните потоци на работа”, посочи той. Новият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта коментира, че е запознат със забавените разплащания при временната заетост и изрази надежда, че това не създава крайно неудобство.

Проблемите в това отношение не са непреодолими, защото средства има, каза той. По думите на Ангелов основните причини за забавянето са административни и се дължат и на Агенцията по заетостта, и на партньорите по договор. Освен към фирми, има забавени плащания и към общини, призна той и изрази надежда „тази моментна трудност съвсем скоро да бъде преодоляна”.

Асен Ангелов опроверга информация в медиите, че е подменял оценки на фирми. Не съм запознат с такива обстоятелства, до напускането на Агенцията по заетостта не съм участвал в никакви оценителни комисии, заяви той. Ангелов каза, че е работил в системата на Агенцията и познава работата й. Той е отговарял за всички програми и проекти с международно финансиране до 2008 г., запознат е и с подготовката на сегашната ОП „Развитие на човешките ресурси”. За себе си той каза още, че е финансист по образование, доктор по икономика, с много специализации в чужбина и научни разработки за икономическия ефект от вложените средства по тази оперативна програма. За кратко, през 2009 г., Ангелов е работил и в Държавен фонд „Земеделие”, като оттогава основно се занимавал с частен бизнес.