Депутатите гласуваха на първо четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Със тях данъчните облекчения за млади семейства с ипотека за единствено жилище се запазват, като се разширява обхватът им. Разширяването на обхвата е свързано с открита процедура по нарушение на правото на EС от Европейската комисия.

Друго предложение за промяна е свързано с приети промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители.

Гинче Карастоянова от ГЕРБ представи становището на партията за предлаганите промени на закона и обяви мотивите, поради които депутатите на Борисов няма да подкрепят това, което управляващите предлагат поне на този етап. Те обаче подкрепят разширяването на обхвата на данъчните облекчения на млади семейства. Карастоянова напомни, че тези промени се правят във връзка със стартирала срещу страната ни процедура от Брюксел и следва да бъдат приети.

Корнелия Нинова от БСП бе категорична, че левицата ще подкрепи законовите промени. Тя коментира два от текстовете на законопроекта, които по думите й са част от философията му. „Става въпрос за данъчните облекчения за млади семейства. Уважаваме правителството за това, че промени позицията си, след като изслуша нашите аргументи“, каза Нинова. Тя напомни, че първоначалното намерение на кабинета е било облекчението за младите семейства да отпадне с аргументите, че текстът е дискриминационен спрямо млади семейства от други членки на ЕС и освен това от облекчението са се възползвали само 5000 човека. Нинова бе категорична, че депутатите не са приели тези аргументи. „И един млад човек да се е възползвал, това е полза и държим то да остане“, каза тя.

Данъчното облекчение касае семейства до 35 г. с ипотечен кредит за единственото им жилище. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства във вида, в който беше регламентирано досега, създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава членка на Европейския съюз.