Промените при плащането на данъците и осигуровките за тази година ще бъдат представени от Националната агенция за приходите. От началото на годината до края на април трябва да подадем данъчна декларация и да платим 10% данък върху доходите на физическите лица. Декларации подават всички, които са имали доходи през миналата година, с изключение на тези, които печелят единствено от трудов договор.

За повечето данъкоплатци данъкът е авансово удържан за първите девет месеца на годината, а трябва да се плати налогът за последните три месеца. Това е новост при плащането на данъците, тъй като в предишните данъчни кампании данъкът за всички месеци се удържаше авансово при повечето данъкоплатци.

Промяна има и при единната сметка, която бе въведена миналата година. Самоосигуряващите се лица вече ще могат да посочват освен здравните и пенсионноосигурителните си вноски като приоритетни при погасяването на старите си задължения.

За повечето данъкоплатци, които плащат данък върху хонорари, авторски договори или наем от фирма досега данъкът се удържаше авансово целогодишно. С промяна в закона от миналата година обаче бе решено последните три месеца да няма авансово удържане и така данъкоплатецът ще трябва да направи вноските сам.

„Практически това означава за гражданите, че те отново, както и миналата година, ще подадат данъчна декларация, но при други условия. Няма да има нулева величина, нищо за довнасяне, а ще има за довнасяне една сума, приблизително равна на 1/4 от годишния данък”, заяви говорителят на данъчните Росен Бъчваров.

Промяната ще ни позволи да използваме данъчни облекчения, но само върху сумата за довнасяне. Важна промяна има за самоосигуряващите се лица, които досега можеха да посочват единствено здравните си вноски като приоритетни при погасяването в единната сметка.

„С влизането в сила на промените в закона от началото на 2014-а сега тази възможност се разширява и към пенсионните осигуровки към вноските към държавното обществено осигуряване. Т.е. ако едно самоосигуряващо се лице има стар дълг за данък от преди 2 или 3 години, то от началото на 2014-а може да подаде заявление и да каже: настоящето плащане държа да отиде за социалноосигурителните вноски. Тогава принципът на единната сметка за погасяване на най-стария дълг ще бъде изключен и конкретното плащане отива за плащане на социалноосигурителните вноски”, обясни Росен Бъчваров.

За всички важи новото правило, че вноските ни първо погасяват главниците на задълженията ни, а след това натрупаните лихви.