Планът за приходите от здравноосигурителни вноски, събирани от НАП, ще бъде преизпълнен с 30 млн. лв. Очакваните постъпления до края на годината ще надхвърлят 1,5 млрд. лева.

До края на септември 2013 г. са събрани над 370 млн. лв. просрочени здравни осигуровки, което е с над 50 милиона повече спрямо събраните забавени плащания за цялата минала година, съобщиха от НАП.

Над 50 млн. лв. са внесени в бюджета на здравната каса от началото на годината от безработни, студенти и от хора, които не получават други доходи.

За полугодието на настоящата година с ревизии и актове органите на НАП са установили други близо 51 млн. лв. задължения за здравни вноски.

“Твърденията, че държавата не прави достатъчно за събиране на здравните вноски са несъстоятелни. Изглежда много хора се чувстват компетентни да коментират приходите в здравната система, но няма желаещи да обсъждат разходната част”, каза по повод изпълнението на приходите от здравни осигуровки изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов.