Не трябва да се удържа авансов данък за доходите от наеми и тези извън трудов договор, платени през четвъртото тримесечие на 2013 г., припомнят от приходната агенция, след като са установили, че в много случаи правилото не се спазва.

Това е новост в Закона за доходите на физическите лица, приета от 41-вото Народно събрание, с която за първи път платците на доходи няма авансово да удържат данъка. От НАП допълват, че в случай, че данъкът е вече удържан, парите трябва бъдат върнати на физическите лица, а сметките за изплатени суми и служебните бележки към тях, да бъдат преиздадени.

От НАП напомнят още, че авансов данък за четвъртото тримесечие не дължат и физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък. Това са физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица.