Правителството гласува намаляване на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, което ще спести над 4 милиона лева на бизнеса и хората.

С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от агенцията, се намалява значително размерът на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест.

В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчислено на база на дейността на агенцията за последната година, в бизнеса и гражданите ще останат около 4,1 милиона лева.

Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Така например, за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв.

Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са с двойно по-малък размер.

По-малки такси ще бъдат събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ.