Правителството отпусна допълнителни 1 825 000 лв. по бюджета на съдебната власт.

Средствата са за оборудване на новата сграда на Софийския районен съд с компютърна и звукозаписна техника, автоматизирани точки за достъп и комуникационно оборудване.

Решението на кабинета ще позволи осигуряване дейността на едно от най-големите съдилища в България, в което работят 537 служители (магистрати, администрация и държавни съдебни изпълнители) и ще се обезпечи административното обслужване на страните по съдебните процеси.