Министерството на финансите представи резултатите от извършените одити в Министерски съвет и всички министерства. Данните обхващат изпълнението на заложените за 2014 година бюджети към 31 юли, включително и поетите ангажименти за разходи до края на годината.

Министерствата имат 136 милиона лева просрочени вземания, като част от тях са останали още от предишни години. Имат и просрочени задължения в размер на почти 157 милиона лева. Най-много пари дължи Министерството на отбраната – 109 милиона, като по-голямата част от тях са задължения към Военномедицинска академия.

Анализът показва, че не достигат над 260 милиона за предстоящи плащания до края на годината.

От финансовото министерство коментираха, че това ще бъде взето под внимание при актуализацията на бюджета.