Над 13 млн. лв. за допълнителни бонуси, награди и други стимулирания са раздали 11 министерства за една година. Това обяви на пресконференция Лиляна Павлова от ГЕРБ. Тя уточни, че от ГЕРБ са поискали информация от всички министерства за това какви средства са дали за допълнително стимулиране на служителите и членовете на политическите кабинети, какви консултантски договори и какви договори с медии са били сключвани, предава БТА.

По думите на Павлова, заради раздадените допълнителни средства, някои министерства вече нямат пари за режийните разходи. Към септември тази година средствата за тези дейности са изчерпани и не се знае как ще бъде приключена годината, коментира тя.

Има масово делегиране на стандартни дейности на ресорните министерства на външни експерти и консултанти, посочи Павлова. По думите й това “експертно” правителство, поради липса на експертиза, е делегирало дейности на външни консултанти. Тя даде пример с Министерството на регионалното развитие, което е сключило договор с външен изпълнител за подготовка на материали за участие на ръководството на министерството в международни прояви и конференции, въпреки създадената от това управление специална дирекция за тази дейност.

Най-скандален, според Павлова, бил договор на Министерството на инвестиционното проектиране, при който министърът делегира своите функции на външен консултант, който да провежда държавната политика по устройство на територията.

На служителите на Министерството на здравеопазването за близо една година са били дадени 465 400 лв. като допълнително възнаграждение за постигнати резултати, 15 000 лв. са отделени за политическия кабинет, посочи Десислава Атанасова. По думите й министър Таня Андреева била сключила и 176 граждански договора на стойност около 360 000 лв. На 30 май тази година Андреева е подписала над 150 договора за изготвяне на медицински стандарти, като срокът на договорите е до 1 юли 2014 г., каза Атанасова.

Ивелина Василева посочи, че за една година в Министерството на околната среда и водите за постигнати резултати на служителите са дадени 1.9 млн. лв. Сключени са и повече от 70 договора за външни услуги на обща стойност 15.9 млн. лв.

По думите й 12 от министерствата са генерирали разходи за медии на стойност 6.2 млн. лв. Министерски съвет е сключил договори с медии за 950 000 лв., Министерството на икономиката и енергетиката – за 1.7 млн. лв., Министерството на земеделието и храните пък е дало над 2 млн. лв., каза Василева. Тя посочи като “любопитни” два договора на Министерството на образованието и науката с в. “Дума” за поддържане на две страници.