Правителството възложи вътрешния министър Цветлин Йовчев да изгради единен център за контрол върху движението по пътищата на страната. Той ще трябва да обедини в една система информацията от всички стационарни и преносими пътни радари и камери.

Изграждането на системата е залегнали в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Нейната основна цел е до 2020 година да се намали смъртността по пътищата от 88 души на 1 милион до 61 на един милион. Това представлява намаление от 650 жертви годишно до 450.

Друга цел при изграждането на системата за централизиран контрол върху пътищата е да се намалят като цяло броя на катастрофите. Реализирането на проекта ще осигури автоматизирано регистриране и централизирана електронна обработка на нарушенията по пътната мрежа.

Това трябва рязко да намали корупцията сред пътните полицаи. Извън това ще се намали и времето за обработка на електронните фишове и на актовете за нарушения. Средствата, необходими за изграждане на системата, ще бъдат осигурени от фонда за безопасност на движението.