Проверка във всички прокуратури в страната колко са престъпниците с влезли в сила присъди, които не са в затвора и какво предприемат обвинителите, съдебната охрана и полицията за издирването им е разпоредил главният прокурор Сотир Цацаров. По последните данни, огласени от МВР – бегълците от правосъдието са 511. 

Апелативните прокуратури ще трябва да съберат информация от районните и окръжните обвинители за срочността и ефективността на предприетите действия и мерки за установяване на осъдени с влезли в сила присъди с неприведени в изпълнения наказания „лишаване от свобода“ и „доживотен затвор“. „Проверката цели и установяване на затруднения, пропуски и нарушения, както и положителни практики при изпълнението на наказанията, с оглед повишаване ефективността на издирвателната дейност“, обясниха от държавното обвинение.

Ще бъдат проверени всички изпълнителни преписки, образувани за съдебни актове, по които към 15 януари 2018 г. не са задържани осъдени на „лишаване от свобода“ и „доживотен затвор“. Главният прокурор е разпоредил да бъдат проверени и всички преписки, по които присъдата е изпратена за изпълнение на Областните звена „Охрана“ при Министерство на правосъдието и в прокуратурите не е получено уведомление за задържане на осъдените лица.

До 2 февруари 2018г. апелативните прокуратури са задължени да изготвят доклади. В тях Цацаров иска да има информация за общия брой на изпълнителните преписки, по които не са издирени и задържани осъдените на затвор. Освен това за всяка преписка трябва да бъде посочено на коя датата е изпратен за привеждане в изпълнение съдебният акт на съответните звена на съдебната охрана и на МВР. Главният прокурор е поискал прокурорите изрично да посочат и на коя дата е получено уведомлението, че осъденият не е издирен.

„Докладите ще съдържат информация за датата на телеграма за обявяване на осъденото лице за издирване, периодичността на кореспонденцията с органите на ОЗ “Охрана“ при МП и МВР във връзка с издирването и резултатите от него; изготвена ли е своевременно Европейска заповед за арест, респ. предложение до ВКП за екстрадиция след получаване на данни за последното пребиваване на осъдения извън страната; каква е периодичността на обмена на информация, относно действията по изпълнение на общодържавното издирване, ЕЗА и предложенията до ВКП за екстрадиция“, обясниха от прокуратурата.

Накрая информацията ще бъде анализирана от отдел „Съдебен“ във Върховна касационна прокуратура.

Освен информация и анализ, главният прокурор ще предприеме и практически мерки. Той е поискал среща с професионалното ръководство на МВР и с ръководството на Главена дирекция „Охрана“ в Министерството на правосъдието, за да бъдат набелязани конкретни действия за подобряване на издирвателната дейност при привеждане в изпълнение на наказанията. От прокуратурата обясниха още, че ще бъде обсъдена и необходимостта от изготвяне на предложения на законодателни промени за повишаване срочността и ефективността на действията по изпълнение на съдебните актове, както и такива, които целят да не се допуска хора с влезли в сила присъди да остават ненаказани.