Малко са клиентите, които търсят нотариус, за да оставят завещание. Това съобщи пред Дарик председателят на регионалната колегия към Апелтивен съд в Пловдив Елена Андасарова. Всеки нотариус може да провери чрез компютърна система дали човек е оставил завещание като справката е валидна за цялата страна. Тук  става дума за нотариалните завещания, които се документират в присъствието на свидетели. Другият вид завещания са собственоръчните и те остават при този, който е изразил волята си за собствеността на неговото  имущество след като почине.

Пловдивската нотариална колегия е най-голяма в страната и обхваща съдилищата в Кърджали, Смолян, Стара Загора, Хасково и Пазарджик и в нея са включени 146 нотариуса.

Клиентите най-често посещават канторите за удостоверяване на подписи върху пълномощни, сделки за автомобили и имоти, както и за заверка на преписи за легализация на дипломи. Сделките с ипотека на недвижимо имущество напоследък са по-малко, каза Андасарова. По думите й хората са добре запознати с дейността на нотариусите и подхождат към тях с уважение и доверие.

„Налага се да познаваме не само българската правна система, която е достатъчно динамична, но и правните системи на целия Европейски съюз и страните извън него”, каза Андасарова. Тя поздрави своите колегите за днешния празник и каза, че изпитват професионална гордост от това, че са успели с много труд и всеотдайност да се утвърдят като една от най-отговорните и  уважавани юридически професии, която е гарант на законността.

Частните нотариуси отбелязват днес своя професионален празник. На 24 октомври  1998 г. се провежда учредителното събрание на Нотариалната камара в България. Вече от 16 години в страната ни е има частен нотариат.