Жалби на двама магистрати доведоха до блокиране на конкурсите за повишение в съдебната система, провеждани от Висшия съдебен съвет (ВСС). Първата жалба е подадена от бившата председателка на Съюза на съдиите в България Таня Маринова, а втората е от прокурора Петко Минев, за чийто случай Mediapool писа преди седмица.

Таня Маринова е съдия в Софийския районен съд и е кандидатствала за повишение в градския съд. Конкурсната процедура включва задължително събеседване с комисия, съставена от апелативни съдии от цялата страна. Съдия Маринова твърди, че комисията е опорочила събеседването, защото не е имала обективни критерии за оценка на кандидатите.

В жалбата ѝ се твърди, че журито е казало на участниците да си изберат сами за какво точно искат да говорят измежду няколко предварително представени им казуса. “Комисията не оповести конкретни правила за начина на провеждане на събеседването, нито пък критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите”, пише в жалбата си съдия Маринова, цитирана от сайта “Правен свят”.

Тя добавя, че по време на самото събеседване е била необосновано прекъсвана, още преди да представи по същество правната страна на казуса си, както и без да ѝ бъде зададен нито един правен въпрос по него. Повечето питания били неясно формулирани, което на практика не позволявало да се проведе същинско събеседване. Маринова дава пример със зададен ѝ въпрос за изцяло отменен закон.

Съдия Маринова се оплаква, че събеседването с кандидатите е продължавало произволно дълго време, а председателят на комисията демонстрирал предубеденост спрямо нея. До момента на съдийката не е предоставено копие от протокола от събеседването и копие от звукозаписа.

Жалбата на съдия Маринова до ВАС блокира приключване на конкурса за повишаване, а вече повишените магистрати не могат да встъпят в длъжност. ВСС на свой ред не може да обяви и следващия конкурс за повишаване до окончателното произнасяне на Върховния административен съд.

Пловдивският прокурор Петко Минев също се оплаква от ВСС, но заради скандалното решение да не бъде повишен, тъй като срещу него имало прокурорска проверка. Мнозинството в съвета блокира кариерата на магистрата, въпреки че прокуратурата не бе предоставила информация за какво точно е проверката.

В конкурса Петко Минев постигна завидни резултати. Той участва и в двата конкурса за повишаване – за позиция в окръжна прокуратура и за такава в окръжен съд, и успя да спечели място в Софийската градска прокуратура и в Пловдивския окръжен съд. За него имаше и положително становище от Етичната комисия във ВСС. Въпреки това кадровиците на Темида отказаха да го назначат.

От жалбата на Петко Минев до ВАС става ясно, че той не разбира защо не е повишен. Изтъква, че има оценка “много добра” от атестацията, има образователна степен “доктор по право”, има положително становище за качествата му. Добавя, че няма дисциплинарни и досъдебни производства срещу него.

“Считам, че липсват фактически и правни основания за постановения отказ да бъда назначен на длъжността, за която съм показал знания и съм спечелил конкурс, при това въпреки наличието на положително становище на Етичната комисия”, пише Минев до съда.

В последния доклад на Европейската комисия има остри критики към ВСС за начина, по който съветът назначава и наказва магистратите.