Личните лекари и зъболекари вече ще могат да проверяват по интернет дали пациентите им са пенсионери, съобщи във вторник пресцентърът на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Ръководствата на здравната каса и Националния осигурителен институт (НОИ) подписаха във вторник споразумение, според което джипитата ще могат да ползват информационните масиви на института, след като подадат заявление по образец до НЗОК. Услугата ще бъде активна от 10 март.

Проверката е във връзка с правителственото решение от началото на 2014 г. пенсионерите да плащат такса за лекарски преглед само от 1 лев, като разликата трябва да се доплаща на джипитата от бюджета. Сверката ще позволява на личните лекари да следят дали пациентите им не ги лъжат, за да спестят пари.

Всеки първи работен ден на седмицата здравната каса ще предоставя на НОИ структуриран списък на лекарите, подали през предходната седмица заявления. На тази база осигурителният институт ще издава уникален код за достъп до електронната услуга, който лекарите ще получават по електронна поща чрез подписано с електронен подпис съобщение, обясниха от касата.

Досега джипитата можеха да проверяват само дали пациентите им са здравно осигурени.