Таксата
за разглеждане на искане за кредит остава, но може да се махне таксата
за предсрочно погасяване на стари ипотеки. Лихвите по потребителските и
ипотечните кредити за граждани ще се определят по изцяло нов модел,
който ще влезе в сила три месеца след приемането на закона.

Това решиха депутатите от бюджетната комисия в парламента за промените в Закона за потребителския кредит.

В момента лихвите се изчисляват на базата на посочен от банката
променлив лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Има обаче и възможност
банката да включи в цената на кредита неоправдани по пазарни причини
разходи.

Според новия модел променливата лихва задължително ще бъде обвързана с някой от индексите за междубанкови лихви – Euribor, Libor, Софибор, или с други показатели, изчислявани от БНБ или Националния статистически институт.

Така лихвите най-вероятно ще скочат заради отпадането на таксите за
управление на кредитите и поради факта, че индексите за междубанковите
лихви, както и инфлацията са на исторически ниски нива в момента.