Изказванията, че парите на пенсионните фондове са “изчезнали”, “присвоени са” или са “изгубени”, са изключително вредни и манипулативни, смятат от Комисията за финансов надзор (КФН), която контролира пенсионните дружества. “Подобен тип говорене не само е безотговорно и невярно, но е и вредно и опасно за финансовата стабилност у нас”, пише в позиция на комисията, разпространена в четвъртък.

В нея не се коментират по същество предложените от ГЕРБ промени в пенсионната система, които предвиждат прехвърляне на средства от универсалните пенсионни схеми към държавното осигуряване. Заявява само, че всяка законодателна промяна трябва да се прави след широка обществена дискусия.

От КФН уверяват, че средствата на пенсионните фондове се инвестират “единствено и само в позволените от Кодекса за социално осигуряване финансови инструменти при строго спазване на ограниченията за всеки един финансов инструмент, което предопределя стабилността на пенсионните фондове в дългосрочен план”.

Надзорът над дружествата бил ежедневен и от 2010 г. досега са съставени 328 акта за административни нарушения, издадени са 318 наказателни постановления, приложени са 100 принудителни административни мерки и са дадени множество препоръки към дейността на дружествата.

Към 30 септември основната част от средствата на универсалните фондовете е вложена в държавни ценни книжа – 2.36 млрд. лв., и в акции, права и дялове в търговски дружества – 1.74 млрд. лв.

 

В същото време комисията е разработила свой “детайлен законопроект” за промени в Кодекса за социално осигуряване. С него се въвежда изискването фондовете да внасят средства в специален гаранционен фонд като този за гарантиране на депозитите в банките. Предвижда се още намаляване с 40% на таксите и удръжките, които се събират от осигурените. Така според КФН средствата по партидите им ще се увеличат с 20% за период от 40 години. Сред предлаганите промени е и въвеждането на нискорискови пенсионни схеми. Според комисията всичко това ще защити по-добре интереса на осигурените.