Застрахователи незаконно искат доплащане за „Зелена карта” при пътуване в чужбина в страни, за които това не е необходимо, предупреждават от Комисията за финансов надзор. Става дума за страни от т.нар. Многостранно споразумение, в което са включени всички държави членки на Европейския съюз, както и Андора, Сърбия и Швейцария.

Надзорният орган подчертава, че има „многобройни некоректни практики на застрахователи”, които предвиждат различни премии по застраховката в зависимост от декларирания район на управление – само в България или и в друга държава.

„Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат „Зелена карта”, независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение”, допълват от комисията.

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта”, защото наличието му е ясно по презумпция при валидна българска регистрационна табела.