Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси е определен за национален координатор по подготовката на България за Председателството на Съвета на ЕС, предстоящо през втората половина на 2018 година. Това предвижда одобрена днес от правителството промяна в постановлението за координация по въпросите на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на кабинета.

Създава се и координационен механизъм в рамките на вече установения национален механизъм за координация по въпросите на ЕС, като се определя кръгът на лицата, които ще координират подготовката на Председателството, основните им функции и задачи, както и начинът на организация на тяхната работа.

Във връзка с постигане на засилен политически ангажимент, чрез промяна в състава на Съвета по европейските въпроси /СЕВ/ се предвижда министърът на външните работи да бъде заместник-председател, а членове на Съвета да са всички членове на Министерския съвет, като експертният състав остава без промяна. На заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси се възлага да внася в Министерския съвет проектите на позициите на България за заседанията на Европейския съвет, се посочва в съобщението.

Междувременно кабинетът прие План за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Той е изготвен на основата на предложенията на работните групи към Съвета по европейски въпроси /СЕВ/ и е одобрен от Съвета, съобщиха от пресцентъра на правителството.Планът съдържа 373 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 100 заседания на Съвета на Европейския съюз.

На днешното си заседание правителството одобри и доклада за изпълнението към края на годината на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Планът за 2014 г. включва 219 мерки, от които 160 са изпълнени към 31 декември 2014 г., а 59 не са изпълнени в срок, се посочва в съобщението.