Зануляване на 5-процентната вноска за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от началото на 2015-та година и ежегодно определяне на размера й, са част от предложенията за промени в трудовото законодателство, изпратени до социалния министър Хасан Адемов от ръководството на КТ „Подкрепа”.

От синдиката предлагат още увеличаване на осигуровките за пенсия и безработица, премахване на практиката за изплащане на празнични добавки за пенсионерите от бюджета на НОИ, възстановяване на точковата система за гъвкаво пенсиониране.

Според сега действащото законодателство, 5 процента от вноската за пенсия на родените след 1959-та година отива по така наречения втори стълб или допълнително задължително пенсионно осигуряване. От Подкрепа предлагат тези 5 процента да се занулят и да се върне разпоредбата от 2005-та година, според която размерът на тази вноска се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Синдикатът предлага вдигане на вноската за пенсия с 1.2 процента, а на вноска за безработица – с 1 процент. Друга мярка е въвеждането на вноска от 0.5 процента, която работодателите да внасят във фонда за гарантирани вземания на работниците при несъстоятелност.

Колкото до условията за пенсиониране, от конфедерацията предлагат да се върне точковата система, която дава възможност за гъвкаво пенсиониране, но тя да бъде актуализирана, като нужният брой точки за мъжете да бъде 102, вместо 100, а за жените – 96, вместо 94.

Сред предложенията са и премахване на максималния осигурителен доход от 2400 лева, както и на тавана на пенсиите, определени за стаж, положен изцяло след 1997-ма година.

ВИЖТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КТ ПОДКРЕПА