Конституционният съд (КС) не отмени разпоредбата на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, която дава възможност на работодателите да изплащат на служителите си 60 на сто от заплатата, въпреки че са се трудили добросъвестно.

На днешното заседание на КС, на което беше обсъдено искането на обмудсмана Мая Манолова за обявяване на този текст от КС за противоконституционен, 12-имата конституционни съдии са се разделили в мненията си в съотношение 6:4:2, научи lex.bg.

Двама – Гроздан Илиев и Георги Ангелов са на мнение, че искането на Манолова е недопустимо, но на различни основания. Какви са те, ще стане ясно, когато напишат становищата си.

Четиримата, които са застъпили позицията, че възможността да не се плаща пълната заплата, въпреки че човек е работил добросъвестно, погазва Конституцията, са председателят на съда Борис Велчев, Константин Пенчев, Стефка Стоева и Мариана Карагьозва.

Останалите шестима – Aнастас Анастасов, Кети Маркова, Румен Ненков, Таня Райковска, Филип Димитров и Цанка Цанкова, са на мнение, че чл. 245, ал. 1 от КТ не противоречи на основния закон.

Това разделение на гласовете води до това, че искането на омбудсмана за отмяна на разпоредбата се отхвърля, защото не е събрало мнозинство, за да бъде уважено.

Мая Манолова беше изтъкнала пред съда, че разпоредбата, даващата възможност да не се плаща пълната заплата, е в противоречие с основни принципи на Конституцията – за правовата и социалната държава, както и с гарантираното право на труд.