След четиричасово заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, ръководството на държавата успя да се обедини около единно становище по темата за ролята на страната за развитието на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС в контекста на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

България ще преследва адекватни отбранителни способности, обобщи становището държавният глава Румен Радев. Добави, че по време на заседанието на КСНС е бил отчетен значителният напредък за реализация на глобалната стратегия на ЕС в сферата на отбраната, доказателство за което е създаване на постоянното сътрудничество на Европейския фонд за отбрана. „Обединихме се около позицията, че председателството на Съвета на ЕС в контекста на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС е голяма отговорност, но предоставя значителни възможности на България в няколко важни направления. Първо, ефективното ръководство на процесите на изграждане на общата европейска отбрана в лицето на България като председател на ЕС. На второ място, нашата позиция за пълноценна интеграция на българските въоръжени сили, на нашата промишленост, наука в европейските процеси по консолидиране на отбранителната индустрия. Трето, възможност за повишаване на сигурността и европейската перспектива на Западните Балкани. Стигнахме, до позицията, че България трябва да излезе с ясни предложения, гарантиращи запазването на динамиката в постигането на целите в глобалната стратегия на ЕС в сферата на отбраната“, заяви още Радев.

И още: „Предвид динамичната среда за сигурност, предвид състоянието на въоръжените сили, стигнахме до консенсус, че планът за нарастване и повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., остава открит и трябва да бъде прегледан и надграждан, така че България да преследва развитието на адекватни отбранителни способности на съвета за сигурност. Тази всеобхватност и дългосрочност за планиране на нашата отбранителна политика изисква програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили с хоризонт поне от 10 години. Ние се нуждаем от програма, която да обхване финансите и на отбранителната политика и след 2024 г., която да гарантира и реши проблемите“.

Радев подчерта, че засиленото отбранително сътрудничество е много важно за укрепване на сигурността на нашия регион. Поясни, че всички присъстващи на КСНС са се обединили около идеята да работят за изграждането на международен институт за устойчиви технологии с научен център в Югоизточна Европа. Това ще даде тласък на засилено сътрудничество и ще привлича и задържа младите хора в региона и тук, ще им дава перспектива, добави президентът.

Конкретните предложения към изпълнителната власт са: България да работи за реализирането на мерки и инициативи за постигане нивото на амбиция, заложено в глобалната стратегия на ЕС; до 30 юни 2018 г. да финализира преговорния процес за отбрана; до 15 март 2018 г. да се разработи пътна карта за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили; до 31 март 2018 г. да се разработи план за участие в проекти на постоянното сътрудничество, генериращи перспективни способности; до 31 март 2018 г. да се разработи каталог на българската отбранителна индустрия; до 30 септември 2018 г. да бъде извършен преглед и при необходимост актуализиране на Националния план за повишаване разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. В третата основна област по отношение на европейската перспектива и сигурността на страните от Западните Балкани до 1 юли да се разработи пътна карта с проекти и инициативи в областта на сигурността и отбраната, която да подпомогне европейската перспектива и укрепването сигурността на страните от Западните Балкани. Същата да включва каталог на възможностите за образование и обучение в България в сферата на сигурността и отбраната.

Извън КСНС обсъдихме и тревожното натрупване на тежки криминални престъпления напоследък, каза още президентът Румен Радев. Добави, че МВР полага всички усилия за тяхното разкриване. Необходима е още по-добра координация между институциите и усъвършенстване на модела за борба с престъпността, било общото становище на присъстващите.