Пенсионните фондове настояват Конституционният съд да се произнесе по спорните промени за вноската за втора пенсия, приети в края на миналата година. Девет от десетте дружества са изпратили писма до президента Росен Плевнелиев и омбудсмана Константин Пенчев, в които ги призовават да сезират съда за текстовете, предложени от ГЕРБ.

Според промените родените след 1959 г. могат да избират дали да се осигуряват и в частен фонд или само в Националния осигурителен институт (НОИ). Прехвърлянето изцяло към държавното осигуряване е необратимо. Задължителен избор къде да отиват парите им за пенсия трябва да направят младежите, които за първи път започват работа след 1 януари 2014 г. Те имат една година да заявят, че искат да внасят средства и в частен фонд. Ако не го направят, средствата им ще постъпват само в НОИ и това не може да бъде променено.

Формално право на избор

В писмата си до обмудсмана и президента представителите на пенсионните дружества припомнят, че основният мотив за гласуваните набързо промени е правото на избор на осигурените. Те обаче допълват, че и сега хората, родени след 1959 г., могат да посочат коя компания да управлява 5-процентната им вноска за втора пенсия. Освен това могат да променят решението си по всяко време. Това ще е невъзможно, ако изберат само НОИ. Пенсионните дружества смятат, че хората няма да могат да направят информиран избор, тъй като е невъзможно да сравнят частното с държавно осигуряване.

Друга слабост на промените според пенсионните дружества е, че начинът и сроковете, в които вече работещите, родени след 1959 г., могат да направят избора между частните и държавния фонд, ще бъдат определени с акт на Министерския съвет, а не със закон.

Според частните дружества промените противопоставят различните групи осигурени – тези с висок и с нисък осигурителен доход, плащащите и неплащащите осигуровки. „Очевидно е кои от тези групи ще предпочетат да се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, и кои ще изберат само общественото осигуряване. Поради тази причина подобна мярка не само не би довела до по-високи приходи в НОИ, но може да влоши още повече финансовото му състояние“, изтъкват от дружествата. Според тях държавата за пореден път демонстрира липсата на воля да се справи със сивата икономика, нередовното плащане на осигуровки, големите прекъсвания през периодите на осигуряване.

Четири нарушения

В писмата си пенсионните дружества посочват четири конкретни нарушения на конституцията. Първото е, че приетите текстове противоречат на други разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и са неясни. Според тях измененията са написани така, че младежите, които тепърва започват работа, може да се окажат само с пенсионни осигуровки и да не плащат други вноски като тези за общо заболяване и майчинство. Това би станало, ако изберат парите им за пенсия да постъпват само в НОИ, а причината е неясният текст и мястото му в КСО.

Второто нарушение е свързано с равнопоставеността на гражданите. Компаниите изтъкват, че спорните разпоредби поставят в неравностойно положение хората, които тепърва започват работа. Мотивът е, че те имат една година да изберат къде да постъпват вноските им, докато работещите, които вече се осигуряват в универсален фонд, могат да го направят по всяко време.

Третият проблем е, че се променя обхватът на потенциалните им клиенти, както и размерът на средствата, които управляват. Така „фактически се ликвидира част от създадения съобразно държавните изисквания пазар, а това е несъвместимо със свободната стопанска инициатива, т.е. с пазарната свобода на гражданите и юридическите лица, която е посочена между основните начала на конституцията като фундамент на националната икономика“.

Пенсионните дружества изтъкват още, че промените са в противоречие с решението на Конституционния съд от 2011 г., с което беше обявено за противоконституционно национализирането на професионалните пенсионни фондове. В тях се осигуряват работещите тежък труд, а по инициатива на първото правителство „Борисов“ средствата им трябваше да бъдат прехвърлени на държавата. Според пенсионните дружества приетите сега текстове, касаещи универсалните фондове, на практика повтарят ситуацията от преди години.

„Макар завоалирано като право, поради различни причини – незнание от лицата за тяхното право на избор, за предимствата и недостатъците на осигуряване в ДОО или в универсален фонд, краткия срок и най-вече еднократността на избора и последиците при липсата на изричен избор, на практика ще постигне същия резултат – императивно определен от държавата начин на осигуряване и липса на избор пред гражданите“, посочват писмата.