Съдебната система е покварена от младшите съдии до върховете, каза в интервю за БТА националният омбудсман Константин Пенчев. Политиките и тенденциите в съдебната система се управляват от „лошите”, посочи Пенчев.

Днес съдебната система е по-зле от 2009 г. именно поради липса на реформа, убеден е Константин Пенчев. Според него страшно ще бъде, ако и този път няма политическа воля за реформи, защото системата ще продължи да се влошава.

Според омбудсмана Висшият съдебен съвет трябва да бъде постоянно действащ орган и да не се разделя на две колегии. Докладът за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, който внесох в Народното събрание, обхваща най-злободневните теми на тази година, каза Константин Пенчев.

Според него най-лошото е, че хората са сами в борбата с монополите. „Надявам този парламент да не забрави за потребителите и да вземе съответните мерки, защото става въпрос за дребни поправки в закони, които обаче биха подобрили много положението на потребителите”, допълни той.