КНСБ застава зад проект за управление на държавните предприятия на вицепремиерът Даниела Бобева. Това заяви днес, Николай Нейков, вицепрезидент на КНСБ по Икономическата политика.

Този уникален за България проектозакон включва изработването на конкретни мерки от страна на държавата за оздравяване на предприятията, с повече от 50% държавно участие.

Не приемаме тезата, че всичко трябва да се приватизира. Приемаме обаче подход за оздравяване на предприятията с използване на всички парични и непарични средства, заяви Нейков.

Според идеята на проекта, непаричните механизми идват с оптимизиране на мениджърските договори за управление. В тази връзка КНСБ подкрепя идеята за създаване на банка с независими експерти, които да се подбират по определени критерии и да бъдат вписани в специален регистър. Тяхната роля ще се състои в това, при създаване на съветите на директорите на предприятия, участие да взимат именно тези експертни кадри. Целта на тази мярка е прозрачното назначаване на ръководствата в българските предприятия, уточниха от КНСБ.