С указание да внимаваме за цената на продуктите в магазините излезе Комисията за защита на потребителите. Експертите обръщат внимание, че именно цената на стоките е ключова при избора в големите търговски вериги и кварталните магазини, затова обръщат внимание на потребителите върху основните компоненти, за които трябва да внимават.

Преди да тръгнем към касата с избрания от нас продукт, трябва да се уверим, че посочената цена се отнася до продукта, който сме избрали. Тя трябва да е поставена на видно място в непосредствена близост до него. Освен това е задължително да включва всички данъци и такси, да е ясно и четливо изписана и да не ни въвежда в заблуждение, обясняват експертите от Комисията за защита на потребителите.

В случай че сме се спрели на стока, чиято продажна цена е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, сборът от продажните цени трябва да бъде изписан ясно и точно като крайна цена. Когато пазаруваме опаковани стоки, цената за количеството и цената за единица мярка следва да бъдат поставени върху опаковката. В случай, че не е възможно, то тогава – в непосредствена близост до стоката.

Това изискване към търговците ни дава възможност да сравняваме директно цените за килограм на различните продукти от един и същи вид и да направите своя избор, без да се налага да пресмятаме цените. При продажба на стоки, предлагани в обща опаковка, следва да се поинтересуваме за сборната цена, която търговецът има задължение да посочи. А за стоките, които се продават в насипно състояние, следва да е посочена само цената за единица мярка.

От Комисията за защита на потребителите съветват още да обърнем внимание не само на цената на стоката, но и на информацията за нейния производител и съществените й характеристики, както и на срока на годност и условията за съхранението й.