Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени поръчката за строителство на третия лъч на метрото в София заради заложени ограничителни условия.

Тръжните условия бяха оспорени от “Викс груп”, която е еднолична собственост на Ангелина Златарска.

Обществената поръчка за 7-километровия подземен участък на метрото от бул.”Владимир Вазов” до ул.”Житница” в квартал “Красно село” със седем станции беше пусната на 28 март 2014 г. Търгът беше разделен на четири обособени позиции.

КЗК е уважила частично жалбата на “Викс груп”. Антимонополният орган счита, че изискването придобитият опит на проектантите от изпълнение на подобни обекти да бъде в периода на последните три години необосновано ограничава конкуренцията. В случая се възпрепятства участието в процедурата на квалифицирани проектанти, които са изпълнявали подобни проекти извън поставената времева рамка от три години, смята КЗК.

КЗК смята за ограничително условие и изискването за опит за изграждане на конструкции на минимум 5000 м тунел (метро, жп тунели, пътни тунели) по щитов метод по четвъртата обособена позиция. Исканият опит от 5000 м обхваща над две трети от общата дължина на участъка и необосновано ограничава участието на лица, които имат опит в изграждането на конструкции на тунели по щитов тунелен метод с по-малка дължина, смята КЗК.

Другите претенции на “Викс груп” свързани с начина на строителство на подземната железница не са уважени от КЗК.

Общинската фирма “Метрополитен” ще трябва да възстанови и платената държавна такса от “Викс груп” от 1700 лв., присъжда КЗК. Комисията обаче отказва да бъде изплатен адвокатски хонорар, защото фирмата не е представила доказателства, че е ползвала юрисконсулт.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

От “Метрополитен” все още не са решили дали ще уважат решението на КЗК или ще го обжалват.